Til jul 2016 hadde jeg eksamen i multimediedesign ved Universitetet i Agder, å her får du en fremvising av hvordan jeg har løst oppgaven. I faget multimediedesign går det ut på å presentere og lage grafisk ting ved bruk av Photoshop for det meste samt InDesign for å fremstille det. Selve oppgaveteksten har vi fått på forhånd og noe av elementer er også gitt på forhånd.

Eksamen_DAT_104_Kristian_Frøitland