Arrangementet vi gleder oss mest til i løpet av året!

I ettertiden av Julecountry 2018 har vi sammen med andre dyktige personer jobbet med opptakene fra årets arrangement.

Det vi i WLG Media har stått for sammensettingen av videoene som har blitt publisert og vært ansvarlig for å spre det over deres sosiale kommunikasjonskanaler.